Шивашки курсове и обучение
1. Първи стъпки в шиенето: 

- Входящо ниво за "Запознаване с шевната машина/оверлог" за тези, които за първи път работят с шевна машина/оверлог- 38 лв., 3 уч. ч., включва: вдяване на машината, задаване на програми, регулиране на параметрите на програмата,  видове програми, видове крачета, видове игли, вид илик, подбор на игла и конец спрямо материята 13.12.2022, 10.01.2023,  10.02.2023

- "Първи стъпки", включва: ръчни бодове, владеене на шевната машина, скрояване и ушиване на чанта - 80 лв., 8 уч.ч., - 14.12.2022, 11.01.2023,  11.02.2023

- "Ушиване на дамска пола" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на пола - 120 лв., 10 уч.ч. -   15.12.2022, 12.01.20223  12.02.2023

- "Ушиване на дамска блуза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на блуза - 108 лв., 9 уч.ч. - 16.12.2022, 13.01.2023,  13.02.2023

- "Ушиване на дамска pокля" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pокля - 144лв., 12 уч.ч. -  17.12.22, 14.01.23, 14.02.2023

2. Майсторски клас:

- "Ушиване на дамска pиза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pиза - 144 лв., 12 уч.ч. - 18.12.2022, 15.01.2023,  15.02.2023

- "Ушиване на дамски панталон" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на панталон - 168 лв., 14 уч.ч. -   16.01.2023, 18.03.2023, 16.07.2023

 Продуктите в тази категория са изчерпани..