Шивашки курсове и обучение
1. Първи стъпки в шиенето: 

- Входящо ниво за "Запознаване с шевната машина/оверлог" за тези, които за първи път работят с шевна машина/оверлог- 38 лв., 3 уч. ч., включва: вдяване на машината, задаване на програми, регулиране на параметрите на програмата,  видове програми, видове крачета, видове игли, вид илик, подбор на игла и конец спрямо материята  19.01.24 , 09.02.24, 15.03.24, 12.04.24, 10.05.24, 07.06.24, 20.09.24, 04.10.24, 08.11.24, 06.12.24

- "Първи стъпки", включва: ръчни бодове, владеене на шевната машина, скрояване и ушиване на чанта - 80 лв., 8 уч.ч., -   19.01.24 , 09.02.24, 15.03.24, 12.04.24, 10.05.24, 07.06.24, 20.09.24, 04.10.24, 08.11.24, 06.12.24

- "Ушиване на дамска пола" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на пола - 120 лв., 10 уч.ч. -     26.01.24 , 16.02.24, 23.03.24, 19.04.24, 17.05.24, 14.06.24, 27.09.24, 11.10.24, 15.11.24, 13.12.24

- "Ушиване на дамска блуза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на блуза - 108 лв., 9 уч.ч. - 23.02.24, 29.03.24, 26.04.24, 31.05.24, 21.06.24, 18.10.24, 22.11.24, 20.12.24

- "Ушиване на дамска pокля" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pокля - 144лв., 12 уч.ч. - 12.02.24, 11.03.24, 08.04.24, 13.05.24, 03.06.24, 16.09.24, 14.10.24, 11.11.24, 02.12.24

2. Майсторски клас:

- "Ушиване на дамска pиза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pиза - 144 лв., 12 уч.ч. - 19.02.24, 18.03.24, 15.04.24, 20.05.24, 10.06.24, 30.09.24, 21.10.24, 18.11.24, 09.12.24

- "Ушиване на дамски панталон" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на панталон - 168 лв., 14 уч.ч. -27.02.24, 25.03.24, 22.04.24, 27.05.24, 17.06.24, 28.10.24, 25.11.24, 16.12.24

 Продуктите в тази категория са изчерпани..