Шивашки курсове и обучение
1. Първи стъпки в шиенето: 

- Входящо ниво за "Запознаване с шевната машина/оверлог" за тези, които за първи път работят с шевна машина/оверлог- 38 лв., 3 уч. ч., включва: вдяване на машината, задаване на програми, регулиране на параметрите на програмата,  видове програми, видове крачета, видове игли, вид илик, подбор на игла и конец спрямо материята 13.05.2022, 10.06.2022,  01.07.2022

- "Първи стъпки", включва: ръчни бодове, владеене на шевната машина, скрояване и ушиване на чанта - 80 лв., 8 уч.ч., - 20.05.2022, 17.06.2022,  08.07.2022

- "Ушиване на дамска пола" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на пола - 120 лв., 10 уч.ч. -   27.05.2022, 24.06.2022,  15.07.2022

- "Ушиване на дамска блуза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на блуза - 108 лв., 9 уч.ч. - 09.05.2022, 06.06.2022,  04.07.2022

- "Ушиване на дамска pокля" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pокля - 144лв., 12 уч.ч. -  16.05.22, 13.06.22, 11.07.2022

2. Майсторски клас:

- "Ушиване на дамска pиза" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на pиза - 144 лв., 12 уч.ч. - 30.05.2022, 20.06.2022,  18.07.2022

- "Ушиване на дамски панталон" - по собствени размери, вадене на кройки, скрояване и ушиване на панталон - 168 лв., 14 уч.ч. -   22.05.2022, 18.06.2022, 16.07.2022

 Продуктите в тази категория са изчерпани..